Courtyard by Marriott Tianjin Hongqiao

tiān jīn lù jiā zuǐ wàn yí jiǔ diàn
天津陆家嘴万怡酒店

Add: No. 166, Beimalu, Hongqiao Dist.
hóng qiáo qū běi mǎ lù 166 hào

     红桥区北马路166号

Tel: 58985555

Website: www.courtyardtianjin.com